Menu

CaldoPolityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych

Ochrona prywatności osób korzystających z naszych serwisów jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań by utrzymać zasady ochrony prywatności na odpowiednio wysokim poziomie.

Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych stron i serwisów, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Zawarliśmy w niej informacje o przysługujących prawach, jak i naszych obowiązkach, których przestrzegamy, aby gwarantować że realizowane przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z obowiązującymi przepisami, a także z dobrymi praktykami.

DEFINICJE

Grupa CALDO – To nasze spółki, wspólnie działające pod markami CALDO-IZOLACJA, CALDO-WENTYLACJA oraz CALDO SOLUTION jako Współadministratorzy danych osobowych, przetwarzanych na naszych stronach oraz w naszych profilach serwisów społecznościowych.
Do naszej grupy należą następujące spółki:

Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Brandla 1, 30-732 Kraków
KRS: 0000019828

Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Śląsk Sp. z o.o.
ul. Orląt Lwowskich 145
41-208 Sosnowiec
KRS: 0000289324

Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Zachód Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 19, 54-530 Wrocław
KRS: 0000393930

Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp.z o.o.
ul. Rapackiego 15, 20-150 Lublin
KRS: 0000204923

Caldo Izolacja L. Szczyrek, W. Śliwiński S.J.
ul. Transportowców 5A, 39-200 Dębica
KRS:0000005468

Caldo-Wentylacja Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
KRS: 0000544898

Caldo Solution Sp. z o.o.
ul. Łochowska 2C, 66-100 Sulechów
KRS: 0000526995

Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwisy internetowe, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Wyróżnia się Cookies pochodzące z odwiedzanej witryny oraz cookies pochodzące z innych dostawców, których elementy działają na odwiedzanej stronie. Zazwyczaj, aby strona działała poprawnie – wystarczy akceptacja tzw. ciasteczek sesyjnych (powiązanych z unikalnym pobytem a także z ew. tożsamością osoby). Pozostałe ciasteczka zwykle służą do celów diagnostycznych w zakresie działania serwisu lub marketingowych.

Identyfikatory – są alternatywą dla Cookies, tworzoną dynamicznie podczas przeglądania strony, wiążąc ściśle lub w sposób przybliżony tożsamość odwiedzającego stronę z tożsamością znaną dostawcy serwisu. Identyfikatory mogą działać w oparciu o dane jednoznacznie identyfikujące osobę (np. adres e-mail, login) lub w sposób przybliżony – gdy tożsamość jest szacowana na podstawie cech takich jak szczegółowe parametry przeglądarki, adres IP czy znacznik czasu.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy (ang. EEA – European Economic Area) - strefa wolnego handlu oraz wspólnego rynku, obejmująca państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach kont funkcjonujących w serwisach należących do Grupy Caldo, wykorzystywanych do zarządzania usługami w tym także do realizacji zakupów.

RODO – (ang. GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwisy internetowe działające pod adresami: caldo.pl, caldo-wentylacja.pl, caldo-izolacja.pl oraz caldo-solution.pl za pomocą których podmioty Grupy Caldo mogą świadczyć swoje usługi, przekazywać informacje i prowadzić korespondencję, rozwijając świadczone usługi.

Gość – osoba odwiedzająca dany Serwis, bez logowania się oraz bez wiązania swojej tożsamości z pobytem na stronach. Dokładna tożsamość Gościa tak długo pozostaje nieznana, jak długo nie nastąpi jego logowanie w Serwisie lub wprowadzenie w formularzach danych jednoznacznie identyfikujących go jako osobę. Z chwilą takiej identyfikacji, Gość staje się Użytkownikiem.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, której tożsamość jest znana podmiotom Grupy Caldo lub która sama wskazała swoją tożsamość podczas przeglądania Serwisu.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Spólki Grupy CALDO działają jako Administratorzy Danych wobec danych osobowych przetwarzanych w Serwisach. W przypadku usług realizowanych za pośrednictwem lub z pomocą rozwiązań opartych na Meta Facebook, Podmioty Grupy CALDO mogą pełnić rolę współadministratora danych wraz z Facebook Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

Administratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych – Łukasza Długosza, z którym można kontaktować w sprawach związanych z prywatnością, bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych osobowych, przysługującymi prawami czy obowiązkami Administratorów Danych. Kontakt z mailowy: iod@caldo-izolacja.com.pl, telefoniczny pod numerem: 12 3982250 lub poprzez przesłanie pisemnej korespondencji na adres biura:

CALDO - Inspektor Ochrony Danych
ul. Biskupińska 14
30-732 Kraków

Lub przesyłając korespondencję do dowolnego podmiotu Grupy z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

II. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej wskazujemy możliwe formy pozyskiwania danych osobowych w Serwisach:

1. Informacje są podawane dobrowolnie podczas kontaktu poprzez formularze elektroniczne, pocztę elektroniczną czy komunikatory internetowe. W przypadku gdy kontakt jest realizowany za pośrednictwem rozwiązań koncernu Meta (serwisy społecznościowe Facebook, Instagram) następuje współadministrowanie danymi tej osoby wraz z Meta. Więcej szczegółów dotyczących zasad prywatności podczas korzystania z usług Meta można znaleźć na stronach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy/ zaś usługi powiązane z Google – czyli również YouTube, można znaleźć na stronach prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisów to informacje pobierane przez systemy diagnostyczne, pomiarowe oraz wspierające działania marketingowe. W tym procesie przetwarzane są techniczne dane odwiedzin stron internetowych obejmujące informacje o żądaniach przejścia na strony, datach i godzinach czy danych odesłanych odpowiedzi. Dotyczą one również cech urządzenia (np. model sprzętu i rodzaj systemu operacyjnego), typ i język przeglądarki, dane o adresie IP z którego następuje połączenie. Zebrane informacje nie są wykorzystywane przez Grupę Caldo w takiej formie, która umożliwiałaby ich bezpośrednie powiązanie z danymi osobowymi Gości i Użytkowników – jednak podczas agregacji u dostawców usługi, mogą one służyć do identyfikowania osób lub śledzenia ich aktywności w sieci.

3. Mając na uwadze wagę ochrony prywatności w sieci, wskazujemy że można ograniczać lub uniknąć śledzenia lub identyfikowania przez automatyczne mechanizmy, włączając odpowiednią opcję blokowania śledzenia dostępną w większości przeglądarek lub blokując ustawienia Cookies pochodzących od konkretnych dostawców. Współczesne przeglądarki mają taki funkcje wbudowane lub można je pobrać w formie darmowych dodatków. Inną opcją jest dbałość o to aby przeglądanie stron realizować w trybie ochrony prywatności (Incognito, InPrivate, SafeBrowse) nie będąc jednocześnie zalogowanym w serwisach społecznościowych.

4. W niektórych częściach Serwisów mogą być zamieszczone narzędzia do obsługi mediów społecznościowych – Facebooka, Instagrama czy YouTube. Ich zadaniem jest umożliwienie wymiany informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami tych portali społecznościowych i ułatwienie im udostępniania linków do treści Serwisu.

5. Dane osób mogą być pozyskiwane pośrednio od Meta Facebook / Instagram, gdzie może być znana tożsamość osób wchodzących w interakcje z stronami profili podmiotów Grupy Caldo.

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorzy mogą zbierać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek, opisanych poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem:

1. W celu umożliwienia kontaktu – w kwestiach związanych z rozpatrywaniem ew. reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, Spółki Grupy Caldo mogą przetwarzać niektóre dane osobowe podane w formularzu kontaktowym. Wówczas podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na poprawie usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji opartych na rzetelności i lojalności. W oparciu o tę przesłankę Podmioty Grupy Caldo mogą także realizować działania promujące swoje usługi.

2. Spółki Grupy Caldo mogą przetwarzać także dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, ewentualnie dane firmy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres rejestrowy, nr NIP i REGON, dane adresowe oraz dotyczące przelewów, numerów kont bankowych. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Spółki Grupy Caldo mogą również przetwarzać dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody (tj. dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego przyzwolenia). W takich przypadkach przed zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych będzie zamieszczona wyraźna informacja o celu i zakresie dla którego zgoda może być udzielona. Każda osoba udzielająca zgody ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

4. Korzystając z usług realizowanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, osoby samodzielnie decydują o wejściu w interakcję z elementami stron i serwisów nadzorowanych przez Spółki Grupy Caldo. Mogą to być czynności polegające na subskrypcji, komentowaniu treści, oznaczania czy dalszego ich udostępniania. Zasady prywatności każdy użytkownik używanych serwisów określa w parametrach swojego konta. Przyjmujemy, że ustawienia widoczności i prywatności określanie w serwisach społecznościowych odzwierciedlają wolę ich właścicieli w zakresie możliwego udostępniania danych na swój temat.

5. Dane osobowe przekazane w celach związanych z rekrutacją i nawiązaniem pracy mogą będą przetwarzane w oparciu o przepisy art. 6. 1. b) RODO w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.

IV. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Głównym celem Administratorów Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Serwisach jest informowanie o świadczonych towarach i usługach oraz obsługa korespondencji elektronicznej kierowanej do Spółkek Grupy CALDO.

2. Dane pomiarowe udostępniane przez Gości oraz Użytkowników podczas przeglądania stron Serwisów, mogą być wykorzystywane przy projektowaniu i tworzeniu lepszych rozwiązań, dostosowywaniu działania, ulepszaniu oraz udzielaniu porad i pomocy dotyczącej świadczonych przez nas usług.

3. Wiele danych można podawać dobrowolne, jednak brak ich podania sprawi, że nie będzie możliwe dostarczanie (lub kontynuowanie dostarczania) odpowiednich produktów lub usług.

4. Zebrane informacje na podstawie świadomie wyrażonych zgód, Administratorzy mogą wykorzystać do budowy zindywidualizowanych ofert marketingowych i reklamowych. Ten rodzaj reklamy może być realizowany przy pomocy widocznych elementów na stronie Serwisów lub na profilach w serwisach społecznościowych lub w popularnych wyszukiwarkach.

5. Domyślnie dane nie będą podlegać profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). W pewnych sytuacjach, Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę, dzięki czemu otrzyma lepiej dopasowane treści.

6. Udzielając odpowiedniej zgody lub w uzasadnionych przypadkach opartych na uzasadnionych celach Administratorów, Użytkownik może otrzymywać newsletter lub newslettery zawierające informacje o usługach, dodatkowych możliwościach, promocjach lub innych powiązanych usługach realizowanych w ramach Grupy Caldo. Udzielona zgoda może być w każdym momencie cofnięta lub dopasowana. Wówczas będą zmienione preferencje dotyczące możliwości emisji newslettera lub emisja może zostać całkiem wstrzymana.

7. Również, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda, wybrane dane Użytkowników mogą być udostępnione  partnerom marketingowym, którzy będą mogli wówczas przesłać spersonalizowane materiały.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Administratorzy mogą udostępniać dane osobowe Użytkowników innym członkom Grupy Caldo, gdy ma to związek z świadczeniem usług lub sprzedażą towarów. Współpraca Spółek Grupy Caldo jest oparta na zasadach określonych w art. 26 RODO i może być realizowana w celu dostarczania szerszego wachlarza usług i towarów. Wymiana danych w ramach Grupy Caldo jest realizowana zgodnie z przesłankami RODO oraz zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności (np. zarządzanie bazami danych, wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail czy przeprowadzanie określonych działań wspólnie z innymi podmiotami Grupy Caldo). Wszystkie współadministrujące Spółki Grupy Caldo zobowiązały się do ochrony danych osobowych zgodnie przyjętym modelem poszanowania prywatności, który jest określony w odpowiednich politykach bezpieczeństwa Grupy Caldo a ich elementy są określone w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Podmioty Grupy Caldo działają wyłącznie na podstawie ściśle określonych zasad – w tym umów współadministrowania na podstawie art. 26 RODO lub powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych zgodnie z art. 28 RODO wraz z obligatoryjnym wymogiem zachowania poufności wszelkich danych osobowymi z jakimi mają styczność.

3. Spółki Grupy Caldo jako Administratorzy Danych mogą udostępniać dane osobowe podmiotom takim jak doradcy prawni czy organy ścigania, w związku z powstaniem, skorzystaniem lub obroną roszczeń prawnych, w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych, lub w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania w ramach procesów prawnych, w celu ochrony praw i własności a w tym do egzekwowania umów, wykonania nakazów sądowych, wezwań lub innych monitów związanych z procesami prawnymi.

4. W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności, Administratorzy mogą być zobowiązani przepisami prawa do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych na żądanie upoważnionych do tego organów rządowych lub ścigania.

5. Niektóre dane Użytkowników na ich wyraźne życzenie mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym. Taka sytuacja może mieć miejsce przy integracji usług z innymi dostawcami, których rozwiązania mogą komunikować się z Serwisami w celu udostępnienia dodatkowych funkcjonalności. Miejsca takiej wymiany są wyraźnie oznaczone a przed wykonaniem jakichkolwiek działań, konieczne jest udzielenie zgody, tak aby nie było możliwości przypadkowego, nieświadomego udostępnienia danych. Brak takiej zgody powoduje, że nie zostaną podjęte dalsze kroki – np. nie zostaną włączone dodatkowe usługi poprzez dodatki innych firm (plugin’y).

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Wszystkie czynności realizowane w Serwisach są objęte technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak silne szyfrowanie, które polega na kodowaniu informacji wprowadzanych przez Użytkowników lub Gości lub które są im wyświetlane, w taki sposób aby ich odczytanie było możliwe tylko przez przeglądarki Użytkowników lub Gości oraz serwery Serwisu.

2. W ramach dbałości o bezpieczeństwo Serwisów, okresowo są realizowane testy bezpieczeństwa, niezależne audyty specjalistów oraz wykorzystywane są aktualne wersje oprogramowania serwerów.

3. Jednocześnie jednak, ponieważ technicznie nie można gwarantować, że każda transmisja danych w Internecie jest całkowicie bezpieczna, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, Administratorzy Danych nie mogą zapewnić ani w inny sposób zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Użytkowników i Gości za pośrednictwem sieci.

VII. RETENCJA – CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania:

a) Podczas obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.

b) W celu obsługi posprzedażowej, dane mogą być przetwarzane przez czas zgody z długością gwarancji / rękojmi, zaś po jej zakończeniu dane mogą być przetwarzane w celu zachowania konta klienta ale nie dłużej niż do czasu wniesienia ew. sprzeciwu.

c) W trwającym procesie rekrutacyjnym dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

d) W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane nie dłużej niż przez 9 miesięcy (dane kandydata są usuwane po tym czasie, jeżeli nie nastąpiło jego zatrudnienie).

Informacje, które mogą w pewnym stopniu identyfikować dane osobowe Gości i Użytkowników są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies. Te ustawienia można zmienić w każdej współczesnej przeglądarce – np. włączając opcję kasowania Cookies podczas zamknięcia okna przeglądarki.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wykorzystywane  serwery znajdują się w Polsce lub EOG, a działający w imieniu Spółek Grupy Caldo Partnerzy posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Administratorzy korzystając z usług Google Inc. lub gdy w ramach danej usługi dochodzi do współadministrowania danymi wraz z Meta Facebook / Instagram a tym samym do przetwarzania danych osób odwiedzających Serwisy, zakłada, że podmioty te przetwarzają dane zgodnie ze swoimi deklaracjami na terenie EOG lub zgodnie z przyjętymi zasadami zapewniającymi poziom ochrony prywatności nie mniejszy niż wynikający z przepisów RODO.

2. Szczegółowe informacje i ustawienia zasad przetwarzania danych osobowych przez Google i Meta możesz znaleźć na ich stornach poświęconych prywatności wskazanych w znajdującej się wyżej sekcji SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH niniejszej Polityki Prywatności.

IX. PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługuje szereg praw, których realizacje Administratorzy są zobowiązani zapewnić. Prawa te można realizować przez zgłoszenie swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy wskazany na początku niniejszej Polityki. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych na mocy art. 15 RODO. W szczególności jest to prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz gdy ma to miejsce:

a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,

b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

c) Uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2. Żądania sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoby których dane są przetwarzane, mają prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych przysługuje prawo żądania sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

3. Żądania usunięcia danych w oparciu o art. 17 RODO. Osoby których dane są przetwarzane, mają prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

a) Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody, a zgoda ta została cofnięta,

c) wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administratorzy mogą zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykonania prawem przewidzianych obowiązków. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zapisy historii logów naszych Serwisów, zachowywanych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług.

5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych (podstawa art. 18 RODO). Osoby których dane są przetwarzane mają prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje się prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas przetwarzający je Administratorzy ograniczają ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które są realizowane przez Administratorów.

6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Osoby których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyły, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Przysługuje również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim wypadku, dane osobowe mogą być przesłane w postaci plików i typów dokumentów powszechnie używanych, nadającego się do odczytu maszynowego i pozwalającego na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

7. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 RODO. Osoby których dane są przetwarzane, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratorów. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, zostaną one usunięte wobec tych form wykorzystania dla których wniesiono sprzeciw.

8. Cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Prawo to można zrealizować poprzez zmianę w profilu Użytkownika ustawień umożliwiających włączanie lub wyłączanie zgód na określone cele przetwarzania lub pisząc do Inspektora Ochrony Danych na adres mailowy wskazany na początku tej Polityki.

9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Jeżeli osoby których dane są przetwarzane uznają że prawo do ochrony danych osobowych lub inne przyznane prawa na mocy RODO zostały naruszone, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim czasie Administratorzy spełniają żądania?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Administratorzy otrzyma żądanie, spełnią je lub odmówią jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie możliwa realizacja żądania w ciągu miesiąca, będzie ona spełniona w ciągu kolejnych dwóch miesięcy a osoba, której sprawa dotyczy otrzyma uprzednio informację o zamierzonym przedłużeniu terminu.

X. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Podążając za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa, Spółki Grupy Caldo jako Administratorzy dopasowują do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach osoby których dane są przetwarzane, będą informowane poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisach, a w przypadku istotnych zmian poprzez wysłanie odrębnych powiadomień na wskazany adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących osobom zgodnie z umową o świadczenie usług oraz przepisami prawa.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać na swoją skrzynkę mailową informacje o nowych produktach, poradach, wydarzeniach czy szkoleniach, które mogą Cię zainteresować.Zobacz aktualny newsletter